Διαγωνισμός 3.2.2019 – 7.2.2019

4 υποχρεωτικά βήματα:
1) Like στη σελίδα μας στο fb Laserproject.gr
2) Like στο πόστ του διαγωνισμού
3) Κοινοποίηση του διαγωνισμού
4) Comment στο πόστ και Tag ένα φίλο σας (έτσι θα σας δωθεί και αριθμός συμμετοχής)

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή την συμμετοχή κάποιου ατόμου οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέτρο τους συμμετέχοντες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Μετα το πέρας της κλήρωσης θα γίνει έλεγχος ώστε οι νικητές να έχουν ακολουθήσει τα βήματα που απαιτούνται.

Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ΜΙΑΣ (1) μόνο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων έχει πάρει παραπάνω απο ενα αριθμό συμμετοχής τότε μόνο ο πρώτος αριθμός που πήρε προσμετράται σαν συμμετοχή.

error: