Νικητές Διαγωνισμού 19.7.2019

Οι νικητές του Διαγωνισμού που έγινε  12.7.2019 – 19.7.2019 για 3 ξύλινους Παγκόσμιους Χάρτες είναι:

1. Dimitris Evagelou με αριθμό συμμετοχής 91

2. Μαρία Τσώνη με αριθμό συμμετοχής 710

3. Marilena Thanioti με αριθμό συμμετοχής 897

 

Οι αριθμοί είναι αυτοί που φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες και έχουν επιλεχτεί τυχαία, βάσει του προγράμματος  https://www.randomizer.org/ και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό μας

 

error: